top of page
Shi Er Fa à Taumoa

Shi Er Fa à Taumoa

Taiji Moz

Taiji Moz

Lotus

Lotus

Temple Grande Muraille (Chine 2017)

Temple Grande Muraille (Chine 2017)

Qigong

Qigong

yongzheng

yongzheng

Ba Duan Jin

Ba Duan Jin

Ba Duan Jin

Ba Duan Jin

Jeux Européens de Health Qigong

Jeux Européens de Health Qigong

Rouen Compétition Européenne 2016

Rouen Compétition Européenne 2016

Médaille d'argent et de Bronze aux Jeux

Médaille d'argent et de Bronze aux Jeux

Compétition Européenne

Compétition Européenne

Wu Qin Xi Health Qigong

Wu Qin Xi Health Qigong

Compétition internationale

Compétition internationale

Yi Jin Jing

Yi Jin Jing

Equipe de la fédération belge

Equipe de la fédération belge

Thésy Vogliolo et Carole Baillien

Thésy Vogliolo et Carole Baillien

Première place en équipe (belge) ave

Première place en équipe (belge) ave

bottom of page